Struik Nature
Home      |      SHOP      |      About      |      New      |      Free Stuff      |      Mobile Apps      |      Sign Up      |      Contact Us
Free Stuff
Click here to view our competitions:

Posters:

Snakes & Snake bites English
An essential guide to identifying all dangerous snakes and common harmless snakes in southern Africa, as well as quick and important practical advice on first aid measures in the case of snakebite. Simple icons, distribution maps, succinct text and numerous full-colour photographs assist with easy identification of snakes commonly encountered in the region.

Symptoms and treatment of snakebites are described, providing the reader with vital first-aid information.
Snakes & Snake bites Afrikaans
'n Onontbeerlike gids vir die uitkenning van al die gevaarlike slange en algemene onskadelike slange in Suider-Afrika, sowel as belangrike en praktiese kitsinligting oor noodhulp ingeval van 'n slangbyt. Eenvoudige ikone, verspreidingskaarte, bondige teks en talle volkleurfoto's help om slange wat algemeen in die streek voorkom maklik uit te ken.

Simptome en behandeling van slangbyte word beskryf, wat die leser lewensbelangrike noodhulpinligting gee.

Download your free poster here:

Harmless Snakes in SA
English
Afrikaans

Dangerous Snakes by province:

Botswana:

Mozambique:

Namibia:

Swaziland:

Zimbabwe:

Southern Africa:

Eastern Cape:

Free State:

Gauteng:

KwaZulu-Natal:

Limpopo:

Mpumalanga:

Northern Cape:

Northwest:

Western Cape:

Zululand:

© Copyright 2023 - Struik Nature